kosár

Garancia

Az M3 DIGITAL Kft. által értékesített termékekre 10000 forint érték felett az átadástól számított minimum 12 hónapig jótállás vonatkozik.
A konkrét feltételek és a jótálás időtartalma a jótállási jegyen, illetve a számlán olvashatók.

A garanciális ügyintézés a termék meghibásodása esetén kétféleképpen történhet:

A termék beszállítása, ill. annak felmerülő költsége a Vevőt terheli.

Javasoljuk, hogy mielőtt a terméket visszaküldené az M3 DIGITAL Kft címére, telefonon vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal
(Tel: ,  Elérhető Hétfő-Csütörtök:  9-17:30 óráig, Pénteken 9-17 óráig ), mert sok esetben a hibát helytelen , vagy nem megfelelő kezelés okozza,
és így az telefonos segítségnyújtással sokszor elhárítható.                                    
Amennyiben azonban a készüléket a szerviz bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a bevizsgálás és a javítás költsége is megrendelőt terheli.

JÓTÁLLÁSI  FELTÉTELEK
 

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte cégünket!
Szeretnénk segítségére lenni a garanciális kondíciók megismerésében, ezért felhívnánk a figyelmét néhány fontos tudnivalóra.

Az M3 DIGITAL Kft., a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállal a berendezés zavartalan működéséért, a vásárlástól minimum 12 hónapig. A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat terhelő kötelezettségeket többek között a Polgári Törvénykönyv, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet tartalmazza. Az általunk biztosított jótállás a  fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

A jótállási határidő kezdete:
A jótállási határidő kezdete a vevő részére történő átadás, a vásárlás időpontja. vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A jótállási igény
A jótállási jeggyel és a számlával, vagy blokkal együtt érvényesíthető, ezért kérjük, őrizze meg azt és a készülék átvételekor ellenőrizze, hogy a jótállási jegyen minden adat helyesen van-e kitöltve. Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája van, kérjük, szíveskedjék ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni, ahol azt vásárolta. A jótállási jegy alapján a vásárlót a garanciális időn belül a meghibásodott készülék díjmentes javítása, vagy ha az nem lehetséges, akkor annak cseréje illeti meg.A nem rendeltetésszerű használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk, vagy a gyártó honlapjáról letölthető mely jelentősen megkönnyíti az Ön munkáját. Kérjük, hogy az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be.A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képezőszolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó). A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A termék kicserélését kérheti a vevő,
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. (151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 7§).A terméket eredeti csomagolásban sérülésmentes eredeti állapotban  az összes tartozékkal együtt kell visszahozni. Hiányos, sérült terméket nem cserélünk ki, hanem javításra átvesszük.

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik a következőkre:
A kötelezően előírt tisztítási és karbantartási munkálatokra; a szándékos rongálás következtében előálló meghibásodásokra; az elemi csapás (tűz, árvíz, villámcsapás, földrengés) következtében előálló meghibásodásokra; egyéb külső behatások (robbanás, vízbetörés, töréskár stb.) következtében előálló meghibásodásokra; Az elektromos hálózat hibájából bekövetkező meghibásodásokra, (tápfeszültség ingadozás, túláram szoftver töltés közbeni áramszünet.)A nem rendeltetésszerű illetve szakszerűtlen használat esetén bekövetkező meghibásodásokra; a nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hiba javítási költsége jótállási időn belül is a vevőt terheli.

A jótállás megszűnését eredményezi:
A jótállási jegyen történt bármilyen utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.Illetéktelen beavatkozás, a készülékek szétszerelése, házilagos javítása, a használati útmutatókban felsorolt, a végfelhasználó által elvégezhető műveleteket kivéve minden olyan beavatkozás, melyet a gyártó vagy az M3 DIGITAL Kft Kft. által jóvá nem hagyott szakszerviz végez el.

A vásárlónak kinél, mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét?
A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazónak, vagy a jótállás keretében tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatának (szerviznek) kell bejelentenie.A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. (1959. évi IV. törvény 307§, (1)(3) bekezdés tartalmazza)

A forgalmazó vagy a javítószervíz jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai:
A forgalmazó a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni a jótállási jegyet az eladás (üzembe helyezés) keltének feltüntetésével hitelesíteni és azt a vásárlónak átadni.

Elállási Jog:
A vásárló 14 napig elállási joggal élhet ha a webáruházon keresztül vásárolt, ha személyesen vásárolt a boltban nem webáruházon keresztül 3 nap az elállási jog. Ez azt jelenti, hogy elállhat a vásárlástól, visszaküldheti a terméket. Eredeti csomagolásban, ha a kipróbálás szakszerű volt, és az eredeti állapotot megőrizte. A visszaküldés költségét a vásárlónak kell fizetnie, portós utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni. Az áru értékét 14 napon belül küldjük vissza. A szállítási költséget ami az áru elküldésével keletkezett nem térítjük meg.
 

Google Translate